Α.Θ.Π. - Ελληνική Κοσμοθέαση και η Ανατολική Φιλοσοφία: Κριτική Θεώρηση - Οκτώ Μελέτες
Ελληνική Κοσμοθέαση και η Ανατολική Φιλοσοφία: Κριτική Θεώρηση - Οκτώ Μελέτες
ISSN: 2241-9993

Copyright: Ακαδημία Θεσμών και Πολιτισμών - Academy of Institutions and Cultures


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΝΑΣΙΩΤΗΣ, Ακαδημία Θεσμών και Πολιτισμών


ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ Ι. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Δρ. Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης


ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΤΗ

Στον παρόντα Τόμο, διερευνώνται ζητήματα συνάφειας ή σύζευξης του αρχαίου ελληνικού Πολιτισμού με την ανατολική Παράδοση. Γίνεται κατά κύριο λόγο επικέντρωση στην Φιλοσοφία και την Μυθολογία των εκεί Πολιτισμών. Ο Τόμος αποτελείται από οκτώ μελέτες, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την εξαγωγή συμπερασμάτων, σχετικών με το εάν και κατά πόσον η φιλοσοφική Σκέψη της αρχαίας Ελλάδας συνάπτεται με αυτήν, των ανατολικών Πολιτισμών, της ίδιας περιόδου (6ος-4ος αιώνας π. Χ.), τόσο ως προς τα θέματα που διαλαμβάνονται όσο και ως προς τη μεθοδολογία εξέτασης του αντικειμένου, που ακολουθείται. Επομένως, πρόκειται για μια συγκριτική μελέτη, η οποία ανιχνεύει και εντοπίζει τα μεταξύ των κοινά στοιχεία, αλλά και τις ειδοποιούς διαφορές τους.

Κρίνεται απαραίτητο να τονιστεί ότι, δίνεται έμφαση σε μια ολιστική προσέγγιση του ζητήματος και το γεγονός της ταυτόχρονης εξέτασης από διαφορετικής σκοπιάς, διεισδύει στην σύγκριση και οδηγεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων, αναφορικώς με τα ερωτήματα που συναφύονται κατά την εξέταση, των πολιτισμών του αρχαίου κόσμου. Δυνατόν επίσης, να ειπωθεί ότι, η αποτελούμενη από οχτώ άρθρα, μελέτη, κινείται, εντός του πλαισίου της συγκριτικής επιστήμης, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από την σκέψη καινοτόμων επιστημόνων του πεδίου της συγκριτικής Γραμματολογίας και Φιλοσοφίας, όπως ενδεικτικά, είναι οι Francois Jullien, Mircea Ellidae, Marcel Granet κ.ά. Επιπλέον, λαμβάνει υπ’ όψιν της την ελληνική και την ξένη βιβλιογραφία, η οποία χρησιμοποιείται λειτουργικά και με συστηματικότητα.

Αυτών ως δεδομένων, η μελέτη εγγράφεται στο σκεπτικό μιας διαρκούς αναζήτησης του "άλλου" σε συνάφεια προς το "ίδιον".

Κωνσταντίνος Καρνασιώτης, Διευθυντής Εκδόσεως της Στοάς των Επιστημών


ΟΚΤΩ ΜΕΛΕΤΕΣ

I.

Η έννοια του θείου στην πρώιμη ινδική σκέψη με αναφορά στην ελληνική φιλοσοφία

II.

Η σχολή Μιμάμσα (Κουμαρίλα) και η σχέση της προς τη σχολή Πραμπάκαρα

III.

Η ηθική στον Αριστοτέλη εν συγκρίσει προς τα ύστερα κομφουκιανά κείμενα

IV.

Ο θάνατος και η κάθοδος στον Άδη στο έπος του Γιλγαμές και στη νέκυα (λ) της Οδύσσειας

V.

Η θεωρία του Μένκιου για την ανθρώπινη φύση σε αντιδιαστολή προς το σωκρατικό οὐδείς ἐκών κακός

VI.

Η προβληματική της αχρονίας στο δεύτερο βιβλίο της Μπαγκαβάντ-Γκιτά και την προσωκρατική διανόηση

VII.

Συνέχειες και ασυνέχειες στα αποσπάσματα του Ηράκλειτου και στη Βίβλο των Μεταβολών (α)

VIII. Συνέχειες και ασυνέχειες στα αποσπάσματα του Ηράκλειτου και στη Βίβλο των Μεταβολών (β)Άδεια Creative Commons

Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές