Α.Θ.Π. - Τιμητικός Τόμος για τον Αστρονόμο Κωνσταντίνο Χασάπη – In Memoriam
Τιμητικός Τόμος για τον Αστρονόμο Κωνσταντίνο Χασάπη – In Memoriam
ISSN: 2241-9993

Copyright: Ακαδημία Θεσμών και Πολιτισμών - Academy of Institutions and Cultures


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΟΥ

ΜΑΡΩ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Ἡ ἑλληνικὴ ἀστρονομία τῆς Β΄ χιλιετηρίδος π.Χ. κατὰ τοὺς Ὀρφικοὺς ὕμνους
Διδ. διατριβή, Ἀθῆναι 1967
Κωνσταντίνος Σ. Χασάπης
Αστρονόμος, Αστρονομικός Σταθμός Πεντέλης

Εἰς μνήμην Κωνσταντίνου Χασάπη, ἀνάτυπο Ἐνθέτου Γ΄, Ελληνικὸς Λόγος, Ἰούλιος 1973, Ἀθῆναι.

Όψεις της Ορφικής Μυσταγωγίας
Μάρω Κ. Παπαθανασίου


Άδεια Creative Commons

Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές