Α.Θ.Π. - Βιβλιολογία
Βιβλιολογία
H Βιβλιολογία, αποτελεί παράρτημα του περιοδικού Βιβλιοκρισίας Skripta, στην οποία θα εμφανίζονται βιβλία σημαντικού ενδιαφέροντος, που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην κρίση και τα οποία θεωρούμε ότι, δεν πρέπει να διαλάθουν της προσοχής. Η έκδοση θα είναι ετήσια.