Α.Θ.Π. - Scripta
Scripta

Εκδότης: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, Ελλάς, Τ.Θ. 423 του Α.Π.Θ.
Website: www.academy.edu.gr
E-mail: scripta@academy.edu.gr


ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΝΑΣΙΩΤΗΣ, Ακαδημία Θεσμών και Πολιτισμών


SCRIPTA

Το Scripta αποτελεί περιοδική έκδοση βιβλιοκρισίας, η οποία συνοδεύεται και από το Παράρτημά της, Βιβλιολογία. Η ύλη τους θα αφορά σε βιβλία ακαδημαϊκού περιεχομένου από το ευρύ φάσμα της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών. Στο παράρτημα Βιβλιολογία θα εμφανίζονται βιβλία σημαντικού ενδιαφέροντος, στα οποία δεν έχει γίνει βιβλιοκρισία και τα οποία θεωρούμε ότι δεν πρέπει να διαλάθουν της προσοχής. Η έκδοση θα είναι ετήσια.
Κύρια γλώσσα των κειμένων είναι η ελληνική, επιθυμητό όμως, να συνοδεύονται από τη μετάφρασή τους στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική ή ρωσική γλώσσα. Τα υποβαλλόμενα για δημοσίευση κείμενα θα πρέπει να είναι εκτάσεως μεταξύ 600 έως 2.000 λέξεων. Εκτός από το κείμενο, θα πρέπει να κατατίθενται και τα πλήρη στοιχεία εκδόσεως, δηλαδή, όνομα εκδότη, έτος εκδόσεως, αριθμός τόμων και σελίδων, isbn κλπ.
Η αποστολή κειμένων γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: scripta@academy.edu.gr