Α.Θ.Π. - Πάπυροι τόμος 2, 2013
Πάπυροι τόμος 2, 2013

ISSN : 2241-5106

Πάπυροι τόμος 2, 2013

Wittgenstein’s Foundationalism and Anti-foundationalism [1-8]
EKATERINE GAMREKELASHVILI, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi. Georgia

Υγειονομική Φροντίδα και Περίθαλψη των Αγωνιστών του 1821 [9-26]
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΑΡΔΑΒΕΣΗΣ, ΑναπληρωτήςΚαθηγητής Υγιεινής και Κοινωνικής Ιατρικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, του Ιδρύματος Πατερικών Μελετών και του Κέντρου Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ελλάς

Ο γηραιός ποιητής της Πόλεως και η «καβαφική επιγραφή» στο παλίμψηστο του L. Durrell [27-44]
ΒΙΚΤΩΡ ΙΒΑΝΟΒΙΤΣ, ΚαθηγητήςτουΑριστοτελείουΠανεπιστημίουΘεσσαλονίκης. Ελλάς

Cervantes de cara al cristianismocósmico [45-110]
VICTOR IVANOVICI, Profesor de la Universidad “Aristóteles” de Salónica Grecia

Οι Ολιγάρχες [111-124]
α. Η καθεστωτική διανόηση στην εποχή μας
β. Η καθεστωτική διανόηση στην Ελλάδα
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, πρ. Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου. Ελλάς

Ἰωάννης Ζ΄ ὁ Γραμματικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (837-843) [125-134]
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, Θεολόγος, Κοινωνιολόγος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης, Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ελλάς

Para una Reformulación del Concepto Bildungsroman [135-144]
FRANCISCO. JAVIER MUÑOZ ACEBES Universidad de Valladolid. Facultad de Filosofía y Letras, Valladolid. España

Ἰατρομαθηματικὰ (Ἰατρικὴ ἀστρολογία) κατὰ τὴνὝστερη Ἀρχαιότητα καὶ τὴ Βυζαντινὴ ἐποχή [145-166]
ΜΑΡΩ Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Καθηγήτρια τῆς Ἱστορίας τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν, τοῦ Τμήματος Μαθηματικῶν, τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ελλάς

Kepler’s Heliocentrism [167-180]
PANAGIOTIS PAPASPIROU, Ph.D. Candidate, Section of Astrophysics, Astronomy and Mechanics, Department of Physics, National and Kapodistrian University of Athens. Hellas

The Concept of Time in Alexandrian Science and Philosophy [181-188]
PANAGIOTIS PAPASPIROU, Ph.D. Candidate, Section of Astrophysics, Astronomy and Mechanics, Department of Physics, National and Kapodistrian University of Athens. Hellas

«…. “Τα θεμέλιά μου στα βουνά”… η δημιουργία του ελλαδικού χώρου και οι αγώνες των Ελλήνων» [189-228]
μια γεωλογική προσέγγιση κυρίως του ποιήματος “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ” του Οδυσσέα Ελύτη
ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ, Καθηγητής Νεοτεκτονικής και Παλαιοσεισμολογίας, του Τμήματος Γεωλογίας, Κοσμήτωρ της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ελλάς

L’autobiographie sous l’angle du mythe : étude comparée entre J’avoue que j’ai vécu de Pablo Neruda et Du plus loin de l’oubli de Patrick Modiano [229-244]
DR MONA SARAYA, Maître de conférence, Faculté des Lettres, Université du Caire. Egypte

Η Ελληνική Επιγραφή στον Τάφο αρ. 13 στην Deheba (Siwa, Egypt) [245-254]
ΛΙΑΝΑ ΣΟΥΒΑΛΤΖΗ, Αρχαιολόγος, ΜΑΝΟΣ ΣΟΥΒΑΛΤΖΗΣ, Δικηγόρος. Ελλάς

The Greek Inscription in the Tomb number 13 at Deheba (Siwa, Egypt) [255-264]
LIANNA SOUVALTZI, Archaeologist, MANOS SOUVALTZIS, Advocate. Hellas

Εικονογραφικές και τεχνοτροπικές παρατηρήσεις στις φορητές εικόνες της Φ.Α.Α.Θ.. Συμβολή στη μελέτη της Αγιογραφίας του 20ού αιώνα [265-288]
ΑΘΗΝΑ Ι. ΤΣΙΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Αρχαιολόγος – Φιλόλογος, Δρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης. Ελλάς

Οι λογάριθμοι του Νικηφόρου Θεοτόκη [289-302]
ΜΑΡΙΑ Δ. ΧΑΛΚΟΥ, Δρ Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Aθηνών, Σχολική Σύμβουλος. Ελλάς

Άδεια Creative Commons

Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές