Α.Θ.Π. - Πάπυροι τόμος 3, 2014
Πάπυροι τόμος 3, 2014

ISSN : 2241-5106

Πάπυροι τόμος 3, 2014

Italians in Modern Alexandria [1-10]
FATHY M. ABOU-AYANA, Professor of Human Geography, Faculty of Arts, Alexandria University, Egypt

L’Amour au temps de la Discorde [11-20]
ΒΙΚΤΩΡ ΙΒΑΝΟΒΙΤΣ, Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ελλάς

Identification of Colouring Materials and Inks in Manuscripts Using XRF Spectroscopy [21-28]
IOANNIS KARAPANAGIOTIS and KONSTANTINOS PALAVATSIOS

Το "κράτος" του Καποδίστρια. Μια συγκριτική αποτίμηση σε σχέση με την απολυταρχία της εποχής και το κράτος έθνος [29-40]
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, πρ. Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου. Ελλάς

Ο Φίρμος Καισαρείας και η εποχή του (5ος αι.) [41-56]
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΑΣ, Δρ Θεολογίας, Διδάσκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Διδάσκων και Υπεύθυνος της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης. Ελλάς

Ηράκλειτος και Λάο-Τσε: Η σημασία της σκέψης τους στην εποχή της παγκοσμιοποίησης [57-64]
ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η λειτουργία της γνώσης στην αναζήτηση της αρετής στην πλατωνική και κομφουκιανή παράδοση
ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ελλάς

C. Carathéodory, K. Psachos and Byzantine music: The letters of Carathéodory to Psachos [75-106]
ΜΑΡΩ Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Ὁμότιμος Καθηγήτρια τοῦ Τμήματος Μαθηματικῶν, τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ελλάς

Constantin Erbiceanu, a Researcher of the Phanariote Regime and His Studies at the University of Athens (1865-1868). General Considerations [107-118]
LEONIDAS RADOS, “A.D. Xenopol” History Institute Iasi, Romania

Στοιχεῖα ἐξέλιξης τῆς Μαθηματικῆς Παιδείας καὶ τῆς ὁρολογίας τῶν Ἑλληνικῶν ἐπιστημονικῶν κειμένων κατὰ τοὺς Βυζαντινοὺς χρόνους ἕως καὶ τὸν 18ον αἰώνα [119-142]
ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΚΟΥ, Ph.D., M.Sc., Σχ. Σύμβουλος Μαθηματικῶν, Α΄ Διεύθυνσης Β΄ θμιας Ἐκπαίδευσης Ἀθηνῶν. Ελλάς

Άδεια Creative Commons

Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές