Α.Θ.Π. - Πάπυροι τόμος 6, 2017
Πάπυροι τόμος 6, 2017
ISSN : 2241-5106

Πάπυροι τόμος 6, 2017

Ο θεσμός της οικογένειας και η εικόνα της γυναίκας στα νομικά και στα εκκλησιαστικά κείμενα του Βυζαντίου
ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΤΕΜΗ, Μεταδιδάκτωρ Φιλοσοφίας, Δρ. & Μαγίστρος Θεολογίας. Διδάσκουσα ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
The status of the family and the image of the woman in the legal and ecclesiastical texts of Byzantium
EIRINI ARTEMI, Post Doc of Philosophy, Dr & ΜΑ of Theology, Academic teacher in Hellenic Open University

Οι Πατέρες της Εκκλησίας και η ανάπτυξη της ιατρικής μέσα από τα εγχειρίδιά τους
ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΤΕΜΗ, Μεταδιδάκτωρ Φιλοσοφίας, Δρ. & Μαγίστρος Θεολογίας. Διδάσκουσα ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Fathers of the Church and the development of medicine through their manuals
EIRINI ARTEMI, Post Doc of Philosophy, Dr & ΜΑ of Theology, Academic teacher in Hellenic Open University

Ζητήματα φύλου και ζητήματα θείου στις Τραχίνιες
ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΥΛΑΝΔΡΟΥ, Διδάκτωρ Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Gender and divine matters in Trachiniae
STELLA KOULANDROU, Doctor of Philosophy, Department of Theatre Studies, National and Kapodistrian University of Athens

Ευρετηρίαση του Φιλολογικού περιοδικού ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (1997-2000)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΜΑΡΑΣ, Δρ. Θεολογίας, Διδάσκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, την Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης και το Πρόγραμμα «Κοινωνία-Πολιτισμός-Θρησκεία του Ε.ΤΟ.Π.Α. του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά
Indexing of the “Parnassos” Philological Journal (1997-2000)
ANASTASIOS G. MARÀS, Dr. of Theology, Course Tutor at Hellenic Open University, University Ecclesiastical Academy of Thessaloniki, Educational Programme “Society, Culture and Economic History” of the Local and Regional Development Laboratory, Department of Economics, University of Piraeus

Colden Rule: What ideas of antiquity are especially important to Modernity?
TATIANA MINCHENKO, Professor of Philosophy Department, Tomsk State Pedagogical University, Russia

Socrates as the Doctor of the Soul: Purging People of False Opinions : A Model of the Intellectual Gadfly for Our Time
Dr. MARTHA C. BECK, Lyon College, Professor of Philosophy, United States of America

Is Rama a god or a hero in the Ramayana?
LAMPROS PAPAGIANNIS, Ph.D. Philosophy, Department of Philosophy & Education, School of Philosophy, Aristotle University of Thessaloniki

Οι στάσεις των μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απέναντι στη διαφορετικότητα ως απόρροια της πολιτικής τους κοινωνικοποίησης: εμπειρική προσέγγιση σε σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΤΩΝΗΣ Δ. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Εκπαιδευτικός ΠΕ06-09, Μεταδιδακτορικός Ερευνητικός Εταίρος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ειδικός Επιστήμων ΠΔ/407 Πανεπιστημίου Μακεδονίας
ΜΑΡΙΑ Κ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ, Εκπαιδευτικός ΠΕ06, Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
The attitudes of secondary education students towards diversity as a result of their political socialization: empirical approach in schools of central Macedonia in Greece
ANTONIS D. PAPAOIKONOMOU, EFL & Economics Schoolteacher, Postdoc Researcher, School of Politics, Aristotle University of Thessaloniki, Lecturer University of Macedonia
ΜΑΡΙΑ Κ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ, MARIA K. BIRBILI, Economics Schoolteacher

Φιλολογική και φιλοσοφική ανάλυση του δευτέρου κεφαλαίου του διαλόγου «Λάχης» του Πλάτωνος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘ. ΤΕΡΕΖΗΣ, Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Πατρών
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια του Τμήματος Φιλοσοφίας, της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Πατρών
Philological and philosophical analysis of the second chapter of Plato’s dialogue Laches
CHRISTOS ATH. TEREZIS, Professor of Ancient Greek and Byzantine Philosophy at the Department of Philosophy of the School of Human and Social Sciences in University of Patras
SPYRIDOULA THEODORAKI, Postgraduate Student at the Department of Philosophy of the School of Human and Social Sciences in University of Patras

Φιλοσοφική και ιστορική προσέγγιση του συστήματος της Γιόγκα
ΑΓΓΕΛΑ ΤΣΟΠΑΝΙΔΟΥ, MSc, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ, Ομότιμος Καθηγήτρια, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Philosophical and historical approach to the Yoga system
ANGELA TSOPANIDOU, MSc, School of Physical Education and Sport Science, National and Kapodistrian University of Athens
ELIAS ZACHAROGIANNIS, Assistant Professor, School of Physical Education and Sport Science, National and Kapodistrian University of Athens
KALLIOPI THEODORAKOU, Professor Emeritus, School of Physical Education and Sport Science, National and Kapodistrian University of Athens

ПЛАТОНОВСКАЯ И АРИСТОТЕЛЕВСКАЯ ЛИНИИ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСЛАМСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Проф. Др. Салахаддин ХАЛИЛОВ, Исследовательский Центр Восток- Запад, Университет “Азербайджан”
Platonic and Aristotelian lines and their manifestations in medieval Islamic Philosophy
Prof. Dr. SAKAHADDIN KHALILOV, East-West Research Center, Azerbaijan University

Άδεια Creative Commons

Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές