Α.Θ.Π. - Πάπυροι τόμος 7, 2018
Πάπυροι τόμος 7, 2018
ISSN : 2241-5106

Πάπυροι τόμος 7, 2018

Παραμυθητικοί λόγοι του βυζαντινού λόγιου Ιωάννη Αργυρόπουλου
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΓΑΘΟΝΙΚΙΑΔΟΥ, Διδάκτωρ Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στον κλάδο της «Ιστορίας της Εκκλησίας και της Δογματικής Θεολογίας», κάτοχος διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οργάνωση και Διοίκηση στην Εκπαίδευση» στο Παιδαγωγικό Τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ Θεσσαλονίκης, εκπαιδευτικός εν ενεργεία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Consoling Homilies by Byzantine Scholar Ioannis Argyropoulos
PETROULA AGATHONIKIADOU, Ph.D. Title from Aristotle University of Thessaloniki; specialized in “Church History and Dogmatic Theology” holder of post-graduate studies degree in "Organisation and Administration in Education" from the Department of Education at A.S.PE.T.E [Superior School of Educational & Technological Training], Thessaloniki Branch; currently employed as a Secondary Education teacher

Ο πνευματικός κόσμος στο Ισλάμ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Υποψήφιος Διδάκτωρ και Μαγίστρος Θεολογίας, εξειδικευμένος στην ισλαμική θεολογία και τον ισλαμο-χριστιανικό διάλογο
The spiritual world in Islam
DIMITRIOS ATHANASIOU, Candidate PhD of Theology, MA of Theology, Specialist in islamic theology and Muslim-Christian dialogue

Η 'οικολογική' συνείδηση και η 'περιβαλλοντική' ηθική των Ευρωπαίων αποικιοκρατών και των ιθαγενών κατοίκων κατά την περίοδο των Ανακαλύψεων Νέων Χωρών
ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΤΕΜΗ, Μεταδιδάκτωρ Φιλοσοφίας, Δρ. & Μαγίστρος Θεολογίας, Διδάσκουσα ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
The 'ecological' consciousness and 'environmental' ethics of European colonizers and indigenous people during the period of Discoveries of New Lands
EIRINI ARTEMI, Post Doc of Philosophy, Dr & ΜΑ of Theology, Academic teacher in Hellenic Open University
POLYXENI GEORGIOU, University of the Aegean

Βάφοντας υφάσματα με τα χρώματα της φύσης
ΡΩΞΑΝΗ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ1 και ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ2
1Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης
2Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων
Dyeing textiles with the colours of the nature
ROXANY MOUSTARDA1 and IOANNIS KARAPANAGIOTIS2
1Directorate of Primary Education of Eastern Thessaloniki
2University Ecclesiastical Academy of Thessaloniki, Department of Management and Conservation of Ecclesiastical Cultural Heritage Objects

Ο μεταφυσικός κόσμος ως κανονιστικό κριτήριο για την ανθρώπινη πράξη στον Λεόντιο τον Βυζάντιο
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΨΙΜΑΛΑΚΟΥ, Δρ. Φιλοσοφίας, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
The metaphysical world as a determining criterion of human action in Leontius of Byzantium
CHRISTINA KAPSIMALAKOY, Ph.D in Philosophy, Postdoctoral Researcher of Philosophy, National and Kapodistrian University of Athens

Η απολογία της Κλυταιμνήστρας
ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΥΛΑΝΔΡΟΥ, Διδάκτωρ Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Clytemnestra's apology
STELLA KOULANDROU, Doctor of Philosophy, Department of Theatre Studies, National and Kapodistrian University of Athens

The Universality of Dhamma in the Aśokan Edicts
CHRISTINA PARTSALAKI, MA in Buddhist Studies
Η Καθολικότητα της Έννοιας του Ντάρμα στα Έδικτα του Ασόκα
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΡΤΣΑΛΑΚΗ, ΜΑ στις Βουδιστικές Σπουδές

Άγνωστοι Σεισμοί κρυμμένοι στα ρήγματα της Τροίας, Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης Έβρου και Ελίκης (Αχαΐα): Αρχαιοσεισμολογική προσέγγιση
ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ, Καθηγητής Γεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Unknown hidden earthquakes in the Troy, Mikri Doxipara-Zoni (Evros) and Helike faults: an Archaeoseismological approach
SPYROS PAVLIDES, Professor of Geology, Aristotle University of Thessaloniki

Μέθοδοι Χρονολόγησης στην Αρχαιολογία
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Κέντρο Αρχαιομετρίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Dating Methods in Archeology
KONSTANTINOS C. STAMOULIS AND KONSTANTINOS G. IOANNIDES, Archaeometry Center, University of Ioannina, Nuclear Physics Laboratory, University of Ioannina

Φιλολογική και φιλοσοφική ανάλυση του έκτου κεφαλαίου του διαλόγου Λάχης του Πλάτωνος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘ. ΤΕΡΕΖΗΣ, Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Πατρών
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια του Τμήματος Φιλοσοφίας, της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Πατρών
Philological and philosophical analysis of the sixth chapter of Plato’s dialogue Laches
CHRISTOS ATH. TEREZIS, Professor of Ancient Greek and Byzantine Philosophy at the Department of Philosophy of the School of Human and Social Sciences in University of Patras
SPYRIDOULA THEODORAKI, Postgraduate Student at the Department of Philosophy of the School of Human and Social Sciences in University of Patras

Η Δημόσια Διπλωματία ως μία από τις Κύριες Τάσεις των Σύγχρονων Διεθνών Σχέσεων ΜΙΚΟΛΑ ΤΡΟΦΙΜΕΝΚΟ, Αντιπρύτανης Επιστημονικών και Παιδαγωγικών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μαριούπολης, Διδάκτορας Πολιτικών Επιστημών, καθηγητής
The Public Diplomacy as one of the Main Trends of Modern International Relations
MYKOLA TROFYMENKO, Vice Rector for Scientific and Pedagogical Affairs (International Cooperation) of Mariupol State University, PhD (Political Sciences), Professor

Γεωφυσικές μέθοδοι: Από την ανίχνευση και την χαρτογράφηση θαμμένων αρχαιοτήτων στην προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς
ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ν. ΤΣΟΚΑΣ, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Geophysical Prospection: Applications ranging from the detection and mapping of buried antiquities to the protection of the cultural heritage
GREGORY N. TSOKAS, Laboratory of Exploration Geophysics, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki

Άδεια Creative Commons

Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές