Α.Θ.Π. - Εταίροι
Εταίροι
ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ Α.Θ.Π.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΝΑΣΙΩΤΗΣ, Εκδότης Επιστημονικών Περιοδικών

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΑΣ, Δρ. Θεολογίας, Διδάσκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Διδάσκων και Υπεύθυνος της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ, MSc, DIC, Ph.D., Αναπληρωτής Καθηγητής, του Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΣ, Αναπλ. Καθηγητής της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδη-μίας Θεσσαλονίκης

ΚΙΜΩΝ ΧΡΗΣΤΑΝΗΣ, Καθηγητής, του Τμήματος Γεωλογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών