Α.Θ.Π. - Σύμβουλοι - Συνεργάτες
Σύμβουλοι - Συνεργάτες
Συνεργάτες

ΘΩΜΑΣ ΒΑΡΕΛΑΣ, Σύμβουλος Ανάπτυξης Ψηφιακών Δράσεων

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, Μηχανολόγος Μηχανικός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΓΝΤΑΣΑΡΙΑΝ, Σύμβουλος Ανάπτυξης Ψηφιακών Δράσεων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΥΛΗΣ, Μηχανολόγος Μηχανικός

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ, Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ, Φοιτητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΠΘ