Α.Θ.Π. - Σύμβουλοι - Συνεργάτες
Σύμβουλοι - Συνεργάτες
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΚΟΥΡΑΣ, Οικονομολόγος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ, Πληροφορικός

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, Μηχανολόγος Μηχανικός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΥΛΗΣ, Μηχανολόγος Μηχανικός

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ, Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ, Φοιτητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΠΘ