Α.Θ.Π. - Ταυτότητα
Ταυτότητα
Η Ακαδημία Θεσμών και Πολιτισμών, αποτελεί αυτοδιοίκητο Επιστημονικό Φορέα συνδεδεμένο κατά τις δράσεις της με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης- με τις Σχολές, Πολυτεχνική και Θετικών Επιστημών.

Λειτουργεί ως δίκτυο Ακαδημαϊκών, στον διεθνή Πανεπιστημιακό χώρο, με κύριο συστατικό σκοπό της, την ανάπτυξη της διεπιστημονικής Έρευνας και την προώθηση της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών. Μέλη της είναι Πανεπιστημιακοί Δάσκαλοι και Μέλη Ακαδημιών Επιστημών, του διεθνούς χώρου. Προωθεί τους στόχους της, μέσω των Επιστημονικών Εκδόσεών της, των Συνεδρίων της καθώς και με άλλες συναφείς μεθόδους. Τα Μέλη της έχουν επιδοθεί σε πολυετή μελέτη και έρευνα της Ελληνιστικής, Ελληνορωμαϊκής και Βυζαντινής Επιστήμης και Τεχνολογίας και έχουν ανακατασκευάσει, ακριβή και λειτουργικά αντίγραφα του Μηχανισμού των Αντικυθήρων, φορητά Ηλιακά Ωρολόγια, Αστρολάβους, Αστρονομικά και πλήθος άλλων αρχαίων Οργάνων, μετρήσεως του χρόνου και του σύμπαντος.

Η Ακαδημία Θεσμών και Πολιτισμών, εκδίδει στην ελληνική και αγγλική, τα έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, Στοά των Επιστημών, Πάπυροι και Macedonian Studies Jurnal.

Έχει επίσης καθιερώσει τον θεσμό, της ετήσιας απονομής του Ευσήμου του Οικουμενικού Ελληνισμού, σε προσωπικότητες του διεθνούς επιστημονικού και πνευματικού χώρου, που συντελούν με καινοτόμο τρόπο στην προώθηση της Έρευνας, της Παιδείας και του Ανθρωπισμού.

Οι Εταίροι της Ακαδημίας Θεσμών και Πολιτισμών, εμφορούμενοι από το αξιακό όραμα μιας Οικουμενικής Παιδείας, υπηρετούν την αναγκαιότητα διατηρήσεως της ποικιλότητας των Γλωσσών και των Πολιτισμών. Για τον λόγο αυτόν, σε όλα τα επιστημονικά γεγονότα που, η ίδια δρομολογεί και κατευθύνει, ενθαρρύνει την χρήση ισοτίμως, των κυρίων γλωσσών του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού.