Α.Θ.Π. - Ρήγας Φεραίος, Ιωάννης Καποδίστριας, Φρανσίσκο ντε Μιράντα
Ρήγας Φεραίος, Ιωάννης Καποδίστριας, Φρανσίσκο ντε Μιράντα

Η Ελληνική Σκέψη στην Αυτοθέσμιση των Κοινωνιών, στο Διαφωτισμό και στη Γνώση

Το τέλος του 18ου και οι αρχές του 19ου αιώνα σηματοδοτούνται από τους τριγμούς των μεγάλων και «ελέω θεού» απολυταρχικών αυτοκρατορικών καθεστώτων. Η επιρροή των Γάλλων Διαφωτιστών αλλά και των Γερμανών Φιλολόγων, δημιουργεί ένα ισχυρό ρεύμα με επίκεντρο την αρχαία ελληνική Σκέψη, το οποίο διεκδικεί την Ελευθερία, την Παιδεία, την Ισονομία και την Αυτοδιάθεση, και συγκλονίζει όχι μόνο την Ευρώπη, αλλά και την Αμερικανική ήπειρο. Η Φιλοσοφική Σκέψη και ο κόσμος των Ιδεών δημιουργούν ισχυρό αποτύπωμα στις Κοινωνίες. Στα θεμέλια του απολυταρχισμού και της αποικιοκρατίας σημειώνονται ισχυροί κλονισμοί. Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και η συναφής προς αυτά ελευθεροτυπία, προβάλλουν ως μέγα απαιτητό. Ήδη ο Ρήγας έχει διακηρύξει την ανάγκη για ανάπτυξη της άμεσης Δημοκρατίας και την μεταφορά της σε επίπεδο Κεντρικής Διοικήσεως, για τους βαλκανικούς λαούς, μαζύ με την παράλληλη ανάπτυξη του αξιακού συστήματος της Ισονομίας, της Ισοπολιτείας και της Οικουμενικότητας.

Μεταξύ 18ου και 19ου αιώνα, δυο μεγάλες μορφές προωθούν τις εξελίξεις. Ο Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας συλλαμβάνει το όραμα μιας ενιαίας Ευρώπης των Λαών και Πολιτισμών, την αναγκαιότητα πολιτικής συνέννωσης Αφρικανικών περιοχών καθώς και την κατάργηση του δουλοκτητικού καθεστώτος. Με την Ελληνική Επανάσταση και το Σύνταγμα της Επιδαύρου επανέρχεται, μετά από δέκα εννέα και μισόν αιώνες, η ιδέα της Αυτοθέσμισης των Κοινωνιών, θεσπίζεται Σύνταγμα, εκλέγεται Αιρετός Κυβερνήτης και για πρώτη φoρά στην ιστορία της ανθρωπότητας διατυπώνεται συνταγματικό κείμενο με το οποίο καταργείται η δουλεία. Την ίδια περίπου περίοδο, ο Βενεζολιάνος Στρατηγός Φρανσίσκο Ντε Μιράντα, στο σπίτι του κάτω από την Ακρόπολη των Αθηνών, επεξεργάζεται το όραμα της Μεγάλης Κολομβίας, που περιλαμβάνει τις περισσότερες περιοχές της Λατινικής Αμερικής. Επιστρέφει στην πατρίδα του και μάχεται πολιτικά και στρατιωτικά γι΄αυτό. Στηρίζει το όραμά του στην αυτοδιάθεση των αυτοχθόνων Λαών και στους πένητες εποίκους, που καταπιέζονται εξ ίσου από τους Ισπανούς γαιοκτήμονες αριστοκράτες. Θεμελιώνει και αυτός το ιδεολογικό υπόβαθρο του οράματός του, στην αρχαία ελληνική Σκέψη. Οι προσωπικότητες αυτές διατυπώνουν ως συστατικά στοιχεία του κόσμου που αναδύεται, την Αυτοδιάθεση, την Ελευθερία, την Ισονομία, την Ισοπολιτεία και την Οικουμενικότητα και απορρίπτουν την πολιτική βαρβαρότητα του δογματισμού και της αυτοκρατορικής απολυταρχίας. Την ίδια περίοδο, μέσω του Διαφωτισμού που ενώνει σε ευθεία γραμμή τους Ίωνες Υλοζωιστές, τους Προσωκρατικούς Σοφιστές και τους Αλεξανδρινούς Επιστήμονες με την σύγχρονη αναζήτηση της μεγάλης Ενοποιημένης Θεωρίας, σημειώνεται η έκρηξη των Επιστημών που καταρρίπτει την θεοκρατική θεώρηση της Γνώσης και καταξιώνει την έννοια της Έρευνας.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι, να εξετάσει και να αναλύσει το πώς εξελίχθηκαν τα οράματα αυτών των μεγάλων πολιτικών προσωπικοτήτων για την Αυτοθέσμιση των Κοινωνιών.

Γλώσσες εργασίας του Συνεδρίου θα είναι η ελληνική και η αγγλική.