Α.Θ.Π. - Α' Συμπόσιο: Νέες Τεχνολογίες στην Υπηρεσία της Αρχαιογνωστικής Έρευνας
Α' Συμπόσιο: Νέες Τεχνολογίες στην Υπηρεσία της Αρχαιογνωστικής Έρευνας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ ΤΣΙΛΙΠΑΚΟΥ, Δρ Αρχαιολόγος, Διευθύντρια του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη.

ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΒΑΣ, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης, Αρχαιολόγος, Διευθυντής του Νομισματικού Μουσείου και Αναπληρωτής Διευθυντής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, Αθήνα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΝΑΣΙΩΤΗΣ, Ερευνητής Γεωμυθολογίας, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Α.Θ.Π.

ΚΛΑΙΡΗ ΠΑΛΥΒΟΥ, Καθηγήτρια, της Σχολής Αρχιτεκτόνων, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΙΡΑΔΑΚΗΣ, Καθηγητής, του Τμήματος Φυσικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, Καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και Επιγραφικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΚΙΜΩΝ ΧΡΗΣΤΑΝΗΣ, Καθηγητής, του Τμήματος Γεωλογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών.