Α.Θ.Π. - Α' Συμπόσιο: Νέες Τεχνολογίες στην Υπηρεσία της Αρχαιογνωστικής Έρευνας
Α' Συμπόσιο: Νέες Τεχνολογίες στην Υπηρεσία της Αρχαιογνωστικής Έρευνας

Καὶ πάντα γα μὰν τὰ γιγνωσκόμενα ἀριθμὸν ἔχοντι· οὐ γὰρ οἷόν τε οὐδὲν οὔτε νοηθῆμεν οὔτε γνωσθῆμεν ἄνευ τούτου
(Φιλολάου, απόσπ. Β 4: Στοβ. Ανθολ. Ι, 21, 7b)


Την αντίληψη των Πυθαγορείων, ότι οι αριθμοί αποτελούν το υπόβαθρο των γνώσεών μας για τον κόσμο, επιβεβαιώνει η μεγάλη πρόοδος της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια του περασμένου αιώνα, η οποία άνοιξε νέες προοπτικές ερεύνης σε όλους τους τομείς της γνώσεως. Το γνωστικό υπόβαθρο της όλης προόδου είναι τα Μαθηματικά και οι εφαρμογές τους, καθώς τα πάντα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με προδιαγραφές, οι οποίες εκφράζονται ως μαθηματικοί τύποι.

Ιδιαιτέρως η ανάπτυξη της τεχνολογίας των Η/Υ έδωσε τη δυνατότητα κατασκευής καταλλήλων ψηφιακών «μοντέλων» για τη μελέτη διαφόρων φυσικών φαινομένων στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Η χρήση Νέων Τεχνολογιών, από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων στις έρευνές τους για την κατανόηση του αρχαίου κόσμου, συνεπάγεται διεπιστημονική συνεργασία, η οποία είναι απολύτως αναγκαία, αν θέλουμε να γνωρίσουμε το παρελθόν της γης, της ζωής και του πολιτισμού μας.

Το παρόν Συμπόσιο αποσκοπεί στη γνωριμία μας με μερικές από τις νέες μεθόδους ερεύνης και τα επιτεύγματά τους στην κατανόηση του αρχαίου κόσμου.

Η Θαλάσσια Γεωαρχαιολογία μπορεί να αναπαραστήσει μεταβολές του υποθαλάσσιου φλοιού της γης στο πέρασμα των αιώνων, ώστε να μπορούμε να μελετήσουμε το γεωλογικό περιβάλλον υποθαλασσίων αρχαιολογικών χώρων. Σύγχρονες γεωδαιτικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται στη μελέτη του αστρονομικού προσανατολισμού μνημείων, και μέσω αυτού επιχειρείται η χρονολόγησή τους. Με τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά όργανα γίνεται όχι μόνον μοντελοποίηση και προσομοίωση, αλλά και διερεύνηση και ανακατασκευή πιστών, λειτουργικών αντιγράφων αρχαιολογικών ευρημάτων, όπως π.χ. του Μηχανισμού των Αντικυθήρων. Νέες μέθοδοι βασισμένες σε νέες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται επίσης για τη συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μας (π.χ. εικόνες, χειρόγραφα). Τέλος, η ψηφιοποίηση αρχαίων κειμένων συνοδευομένη από τον διεπιστημονικό σχολιασμό τους, με δυνατότητα διαρκούς προσθήκης νέων σχολίων, ανοίγει νέους ορίζοντες στην έρευνα, τη μελέτη και την κατανόησή τους.