Α.Θ.Π. - Α' Συμπόσιο: Νέες Τεχνολογίες στην Υπηρεσία της Αρχαιογνωστικής Έρευνας
Α' Συμπόσιο: Νέες Τεχνολογίες στην Υπηρεσία της Αρχαιογνωστικής Έρευνας


ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ την 14η Δεκεμβρίου 2013, 10:00 - 19:00

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Λεωφ. Στρατού 2, Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ανωτάτη Εκκλησιαστική
Ακαδημία Θεσσαλονίκης

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
& ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ