Α.Θ.Π. - Ακαδημία Θεσμών και Πολιτισμών
Ακαδημία Θεσμών και Πολιτισμών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 27-06-2019

Θέμα: Επιστολή προς τον καθηγητή Κωνσταντίνο Τοκμακίδη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21-02-2018

Θέμα: Δελτίο Τύπου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 09-05-2017

Θέμα: Προβολή Ντοκιμαντέρ για τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και η Ακαδημία Θεσμών και Επιστημών σας προσκαλούν στην προβολή ντοκιμαντέρ για τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων, την Πέμπτη 11 Μαΐου, ώρα 6.30 μμ., στο αμφιθέατρο "Στέφανος Δραγούμης"του Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 22-02-2017

Θέμα: Έκδοση Corpus Operae I
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29-01-2017

Θέμα: Ο Υπολογιστής των Αντικυθήρων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 08-05-2016

Θέμα: Έκδοση νέου Ακαδημαϊκού Περιοδικού

Η Ακαδημία Θεσμών και Πολιτισμών προβαίνει στην έκδοση νέου ακαδημαϊκού περιοδικού. Εκδίδουμε το περιοδικό βιβλιοκρισίας, Scripta, το οποίο συνοδεύεται και από το Παράρτημά του Βιβλιολογία. Η ύλη τους θα αφορά σε βιβλία ακαδημαϊκού περιεχομένου, από το ευρύ φάσμα της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών. Στο παράρτημα Βιβλιολογία, θα εμφανίζονται βιβλία σημαντικού ενδιαφέροντος, στα οποία δεν έχει γίνει βιβλιοκρισία και τα οποία θεωρούμε ότι δεν πρέπει να διαλάθουν της προσοχής. Η έκδοση θα είναι ετήσια.

Κύρια γλώσσα των κειμένων είναι η ελληνική, επιθυμητό όμως, να συνοδεύονται από τη μετάφρασή τους στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική ή ρωσσική γλώσσα. Τα υποβαλλόμενα για δημοσίευση κείμενα θα πρέπει να είναι εκτάσεως, μεταξύ 600 έως 2.000 λέξεων. Εκτός από το κείμενο, θα πρέπει να κατατίθενται και τα πλήρη στοιχεία εκδόσεως, δηλαδή, όνομα εκδότη, έτος εκδόσεως, αριθμός τόμων και σελίδων, isbn κλπ.

Η αποστολή κειμένων γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: scripta@academy.edu.gr.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10-04-2016

Θέμα: ISSC 2016 International Conference

The Logics of Image: Visualization, Iconicity, Imagination and Human Creativity
25 - 30 July, Santorini, Greece
http://easyconferences.eu/issc2016/index.html

Dear All,

Although reality is perceived in a spatial way, the language that we use to represent it is linear. Moreover, the epistemic status of visualization has been disputed in mathematics and logic, although in education at least in some instances no understanding can be achieved without the aid of visualizations.
On the other hand, artists are notoriously sparing of words, preferring to let the image convey meanings, i.e. "speak by itself." The translation of musical structures into visual imageries has been used to describe the works of certain musicians. It has also been argued that visual reasoning is a widely used tool used in creating technological artifacts. However, non-verbal (largely visual) reasoning has not got much attention. Those who use visual reasoning conceive and manipulate objects in the "mind's eye" before putting them on paper. Other communication media have been evolved into two- or three- dimensional visual and interactive experiences. A classical game, such as chess with its system of different symbols and constant switching from 2D to 3D dimensions has been used to facilitate the development of visual way of thinking.
The development of iconicity in the Digital World was initially conceived as a means to have a universal language, i.e. a visual (iconic) language, when creating and interpreting media. Nevertheless, the fundamental gap remains today: symbols conform to speech, while images conform to vision. Which are the logics of image and vision? How images, symmetric, asymmetric or dissymmetric patterns are related with visual reasoning, creativity and aesthetic values?
Academics from a variety of scientific and engineering specialties, philosophers and professional artists will be brought to Santorini (Thera) in July 2016 to debate and suggest novel approaches and interpretations on these long-standing interdisciplinary issues.

Topics
• Word and Image in Science, Engineering, Philosophy and the Arts.
• Sign vs. Image: Representation of Information and Conveyance of Meaning.
• Linguistic, Musical and Computational Creativity.
• Iconicity and Symmetry in the Arts and the Digital World.
• Computer Vision and Image Understanding.
• Image Spaces and Conceptual Blending.
• Semiotic Metaphors in Mathematics.
• Visualization and Understanding.
• Symmetric Patterns in Nature and the Sciences and Engineering.
• Visual Thinking and Problem Solving.
• Possible Worlds, Impossible Worlds, Utopic Visions.
• Logic and Utopia.
• Visual Imageries and Symmetric Configurations in Music and Artistic and Engineering Creativity.
• Vision and Colors.
• Pictures and Propositions.
• The Image in Philosophy of Cinema.
• The Logic of the Images and Symmetric Patterns in non-Western Culture.
• Education of Change-making and Creative Engineer.
• Humor in Scientific, Engineering and Humanitarian Teaching and Education.
• Use of Art Media in Scientific and Engineering Teaching.

Submission of Abstracts, Workshops or Events Proposals
http://easyconferences.eu/issc2016/submission.html
Deadline: 1st May 2016

Registration
http://easyconferences.eu/issc2016/registration.html


1 2 »