Ακαδημία Θεσμών και Πολιτισμών

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ, αποτελεί αυτοδιοίκητο Επιστημονικό Φορέα συνδεδεμένο κατά τις δράσεις της με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Πολυτεχνική Σχολή.

Λειτουργεί ως δίκτυο Ακαδημαϊκών στο διεθνή Πανεπιστημιακό χώρο, με κύριο συστατικό σκοπό της, την ανάπτυξη της διεπιστημονικής έρευνας. Προωθεί τους στόχους της μέσω των Επιστημονικών Εκδόσεών της, των Συνεδρίων της καθώς και με άλλες συναφείς μεθόδους.

Οι Εταίροι της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ, εμφορούμενοι από το αξιακό όραμα μιας Οικουμενικής Παιδείας, υπηρετούν την αναγκαιότητα διατηρήσεως της ποικιλότητας των Γλωσσών και των Πολιτισμών. Για τον λόγο αυτόν, σε όλα τα επιστημονικά γεγονότα, που η ίδια δρομολογεί και κατευθύνει, ενθαρρύνει την χρήση ισοτίμως, των κυρίων γλωσσών του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού.
Ακαδημαϊκή Υποστήριξη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Π.Θ.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ.

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ