Ακαδημία Θεσμών και Πολιτισμών

Home

Ταυτότητα

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ιδρύθηκε από ομάδα Ακαδημαϊκών Δασκάλων με σκοπό την δημιουργία και την ανάπτυξη ενός συγχρόνου Κινήματος Διαφωτισμού, για την προώθηση σε παγκόσμιο επίπεδο των αξιών της Δημοκρατίας, της Ισονομίας, της Ισοπολιτείας, της Παιδείας, και της Οικουμενικότητας. Οι Εταίροι της Α.Θ.Π. είναι πεπεισμένοι, ότι οι Αξίες αυτές δεν αποτελούν δεδομένο και αυτονόητο αγαθό, αλλά πρέπει να προβάλλονται διαρκώς και να θωρακίζονται, κυρίως με την ανάπτυξη της κοινωνικής Παιδείας και την ανάδειξη της Κλασικής Σκέψης.

 

Κύρια μέσα για την επίτευξη των στόχων της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ είναι, Συνέδρια και Συμπόσια, στα οποία θα συμμετέχουν Ακαδημαϊκοί Δάσκαλοι, Διανοούμενοι και ανεξάρτητες Προσωπικότητες, που διαθέτουν ελεύθερη σκέψη και φωνή, από ολόκληρο τον πλανήτη και θα καταθέτουν τις θέσεις τους στις γλώσσες του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, με πρώτη γλώσσα την ελληνική· επίσης, η ψηφιακή έκδοση Επιστημονικών Επιθεωρήσεων, ως οι Πάπυροι, η Στοά των Επιστημών, και η Επιθεώρηση των Επιστημών του Ανθρώπου· καθώς και η ψηφιακή έκδοση των ελληνικών Κλασικών Κειμένων, που αποτελούν το ιδεολογικό υπόβαθρο και την θεωρητική θωράκιση της Δημοκρατίας και της Οικουμενικής Παιδείας.

 

 

 

Πλοήγηση